กฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างพระวิหารหลวงพ่อแก้ว ณ วัดวัฒนาราม

กฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างพระวิหารหลวงพ่อแก้ว ฉลององค์ใหญ่และร่วมพิธีเบิกพระเนตร ณ วัดวัฒนาราม อ.สบปราบ จ.ลำปาง วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 โดยมี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย เป็นประธานในงานครั้งนี้ ยอดกฐิน 620,800.00 บาท