ทำบุญสืบชะตาสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นิมนต์ท่านพระครูวิจารณ์ภัทรกิจ เจ้าคณะอำเภอสบปราบ พร้อมพระสงฆ์จำนวน 5 รูป มาทำบุญสืบชะตาให้สหกรณ์ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ หลังจากการปรับปรุงอาคารสำนักงานจากเหตุการณ์น้ำท่วม