ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากจังหวัดตาก

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากจังหวัดตาก