พิธีรดน้ำดำหัว เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหกรณ์ ปี 2564

พิธีรดน้ำดำหัว คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อาวุโส ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด