มอบของขวัญผู้สูงอายุเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2556

มอบของขวัญผู้สูงอายุเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2556 แก่สมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 273 คน