พิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ณ วัดบ้านหล่าย 2559

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยนายแก้ว ตาคำปัญญา ประธานสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ปี 2559 จำนวน 24 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย 45 ปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ในวันที่ 2-9 เมษายน 2559 ณ วัดบ้านหล่าย ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง