ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พักรับประทานอาหารเบรค พร้อมเลือกซื้อของฝาก ณ sobprab farmers market อาคารตลาดเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด