บริจาคหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลสบปราบ

คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย มอบให้โรงพยาบาลสบปราบ จำนวน 70 กล่อง กล่องละ 50 ชิ้น