ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์สบปราบ ได้รับรางวัลในงาน Taiwan Innotech Expo 2022

ผลิตภัณฑ์เครื่องบำรุงผิว จากสารสกัดมะนาวและสับปะรด ของสหกรณ์สบปราบ ได้รับรางวัลในงาน Taiwan Innotech Expo 2022 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ และทุนวิจัยจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ