ร่วมงานแถลงข่าวโรงเรียนข้าวและชาวนา

ร่วมงานแถลงข่าวโรงเรียนข้าวและชาวนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ลำปางและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง