มอบของขวัญเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมมอบของขวัญเนื่องในวาระวันแม่ 12 สิงหาคม 2561 สำหรับแม่ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 354 ราย