ขอน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมส่งเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
.....................สู่สวรรคาลัย.......................

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด