เยี่ยมเยือนสมาชิกที่ประสพภัยลมพัดบ้านเรือนเสียหาย กลุ่มที่ 10 และกลุ่มที่ 26

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจสมาชิก ที่ประสพภัยลมพัดบ้านเรือนเสียหาย กลุ่มที่ 10 และกลุ่มที่ 26 จำนวน 118 ราย มอบเงินช่วยเหลือและข้าวสาร รวมมูลค่า 163,640 บาท