งานเปิดบ้านกรมการข้าว ส่งความสุข 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ เกษตรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นำโดย นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน จัดร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตร โรงเรียนข้าวและชาวนา อำเภอสบปราบ ในงาน เปิดบ้าน กรมการข้าว ส่งความสุข 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ เกษตรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22-26 ธันวาคม 2557 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดลำปาง