พิธีมอบป้ายโครงการเครื่องชั่งกลางผลผลิตการเกษตร

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (ท่านสุชาต สินรันต์) ในงานพิธีเปิดอาคาร Sobparb Farmer Market และ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน(Farm Outlet) พร้อมมอบป้ายโครงการเครื่องชั่งกลางผลผลิตการเกษตร ก่อนขายเพื่อความเป็นธรรมแก่เกษตรกร และ มอบเสื้อโครงการเครื่องชั่งกลางฯ ให้แก่ประชาชน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง