ประมวลภาพกิจกรรม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565

National Cooperative Day activities.