บริจาคสิ่งของแก่ชุมชนบ้านแหง อ.งาว

นายประวัติ อินจันทร์ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของแก่ สหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด และชุมชนบ้านแหง หมู่ 1 และ หมู่ 7 ต.บ้านแหง อ.งาว ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์หมู่บ้าน จากระบาดของโรคโควิด 19