ร่วมเลี้ยงอาหารเช้า และเครื่องดื่ม คณะปั่นเพื่อพ่อ กษัตริย์นักเกษตร

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมเลี้ยงอาหารเช้า และเครื่องดื่ม คณะปั่นเพื่อพ่อ กษัตริย์นักเกษตร ปั่นคืนถิ่นแม่โจ้ 100 ปี วันที่ 25 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 2559 นครราชสีมา-เชียงใหม่