รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาตรวจเยี่ยมการเลี้ยงโคเนื้อพรีเมี่ยม

ยินดีต้อนรับ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดลำปาง มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพรีเมี่ยม ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด