ต้อนรับคณะครูและนักเรียน กิจกรรม Bike For Dad

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน กิจกรรม Bike For Dad โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา โรงเรียนบ้านสมัย และ โรงเรียนบ้านอุมลอง จำนวน 212 คน วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ลานสำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด