ยินดีต้อนรับคณะดูงาน จากนิคมสหกรณ์พระร่วง​ จ.สุโขทัย