มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวในอำเภอสบปราบ

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวในอำเภอสบปราบ และมอบน้ำดื่มเพื่อให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลสบปราบ