พิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

วันที่ 10/4/2558 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมรดพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด