การฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง เรื่อง การวิเคราะห์ดิน

การฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง เรื่อง การวิเคราะห์ดิน วันที่ 7 พ.ย. 2557