ยินดีต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ยินดีต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะผู้ติดตาม ด้วยความยินดียิ่ง