ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566

นางอรพิน คำแสน ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นางวิมลรัตน์ วงศ์รินทร์ เลขานุการกรรมการสหกรฯ์ นางพนัชกร เพชรชูช่วย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 จำนวน 9 วัด