ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดบ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ผู้จัดการได้กล่าวปราศรัยแก่ผู้ปฏิบัติธรรมและเป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกับ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้ปฏิบัติธรรมจำนวน 399 คน