ยินดีต้อนรับกองถ่ายทำรายการ "คนไทยหัวใจเกษตร"

ยินดีต้อนรับกองถ่ายทำรายการ "คนไทยหัวใจเกษตร" มาถ่ายทำรายการที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยทีมงานได้ถ่ายทำเรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์, กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ, การบริหารจัดการและดำเนินงานของสหกรณ์ และ Sobprab Farmers Market ออกอากาศช่อง 9 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.00-05.30 น.