พิธีรดน้ำดำหัว ท่าน ปรัญญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดลำปาง

วันที่ 18/4/2557 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดย นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯและคณะ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ท่าน ปรัญญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดลำปาง