มอบของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ แก่โรงเรียนในเขตอำเภอสบปราบ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมมอบของ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในเขตอำเภอสบปราบ จำนวน 18 โรงเรียน