พิธีมอบสัญญา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2558

พิธีมอบสัญญา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สถานที่ ณ โถงลิฟท์แก้ว ชั้น 1 อาคารจามจุรีสแควร์