ถวายเทียนพรรษา ปี 2565

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยประธานสหกรณ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านหล่าย และวัดหลวงสบปราบ