ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บ้านวังยาว

ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บ้านวังยาว จำนวน 150 คน และยินดีตอนรับสมาชิกใหม่บ้านวังยาวสองท่าน