ยินดีต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

ยินดีต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเต็งหุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 43 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์