มอบของขวัญปีใหม่ 2567

นางพนัชกร เพชรชูช่วย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด มอบของขวัญปีใหม่ 2567 แก่หน่วยงานราชการในอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง