เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน เข้าศึกษาดูงาน

ประมวลภาพศึกษาดูงาน สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558