ตารางออกบริการซื้อข้าวเปลือกแลกหุ้น ตามกลุ่มสมาชิกปี 2557-2558