วันเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ แปลงเรียนรู้ บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง